0 0
Просмотренная недвижимость
Просмотренные с пониженной ценой
0 0

PARTNERZY Nieruchomości sp. z o.o.


al. Grunwaldzka 30/32
80-229 Gdańsk
tel. 58 520 75 35

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000558095
NIP: 957-10-66-422
REGON: 221746040
Kapitał Zakładowy: 100 000 zł w całości wpłacony.

Rachunek bankowy w Alior Banku:
38 2490 0005 0000 4520 9295 9091 

 

Нашиуслуги

Wszelkie prawa zastrzeżone © partnerzy.pl 2017

Projekt brandapart

На этом сайте мы используем файлы cookies
Более подробную информацию вы можете прочитать Здесь.