Oferta numer: 9539/2681/OGS

18 180 600 PLN

Zaproponuj
swoją cenę
  • Cena za m2 600 PLN
  • Miesięczna rata: 91 358 PLN

Działka na sprzedaż

Gdańsk, Matarnia, ul. Budowlanych

  • Powierzchnia: 30301 m2
  • Liczba wyświetleń: 137

offer
offer
offer
offer

Mapa

Dane szczegółowe

Lokalizacja Gdańsk, Matarnia, ul. Budowlanych
Powierzchnia działki 30301 m2
Droga dojazdowa utwardzona
Prąd tak
Gaz tak
Woda tak
Cena 18 180 600 PLN zaproponuj swoją cenę
Cena za m2 600 PLN/m2

Opis nieruchomości

OFERTA DOSTĘPNA W NASZYM BIURZE!


Przedmiotem sprzedaży jest działka inwestycyjna o powierzchni 3,0301 ha zlokalizowana w Gdańsku przy ul. Budowlanych oznaczonej symbolem 001 - P/U41 jako teren zabudowy produkcyjno-usługowej.


Prezentowana działka znajduje się na terenie, dla którego obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (o numerze ewidencyjnym: 2608 uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXXI/636 z dnia 25.10.2012 r.) Matarnia - przy lotnisku w mieście Gdańsku brzmi:


1. Funkcje wyłączone: obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
2. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 9.


Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:


1. linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi,
2. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: maksymalnie 50%,
3. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki objętej inwestycją,
4. intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją, minimalna: 0, maksymalna: 1,0;
5. wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się, maksymalna: zgodnie z ograniczeniami określonymi w dokumentacji rejestracyjnej Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy;
6. gabaryty inne: dowolne;
7. formy zabudowy: dowolne;
8. kształt dachu: dowolny;


Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:


1. dostępność drogowa: od ulicy Budowlanych 007-KD82 poprzez jeden zjazd, wyłącznie na prawe skręty, do każdej działki przed podziałem oraz poprzez zjazd w miejscu skrzyżowania,
2. parking dla samochodów osobowych: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją;
3. zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;
4. odprowadzenie ścieków komunalnych: bytowe do kanalizacji sanitarnej, przemysłowe zgodne z obowiązującymi przepisami;
5. odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego;
6. zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
7.zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
8. zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej luz z niskoemisyjnych źródeł lokalnych;
9. gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie,
10. ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się;
11. Stawka procentowa: 30%;
12. sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów:
a) teren położony w powierzchniach ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz naturalnych wynikających z usytuowania Portu Lotniczegoo Gdańsk im. Lecha Wałęsy - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi;
b) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi;
13. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: zakaz lokalizacji reklam emitujących światło mogące stanowić utrudnienie w nawigacji statków powietrznych;
14. zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;
b) zaleca się gromadzenia wód opadowych z dachów obiektów kubaturowych w celu ich późniejszego wykorzystania do nawodnienia terenów biologicznie czynnych lub do prac porządkowych;


Wszystkie kwoty wskazane w ofercie wyrażone są w wartości NETTO + FAKTURA VAT 23 %
_________________________________________


KUP Z NAMI - KORZYSTNIE, SZYBKO I BEZPIECZNIE!


- gwarantujemy bezpieczny zakup i najlepszą cenę
- oferujemy skuteczną i bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu
- zapewniamy fachowe doradztwo przy zakupie pod inwestycję


Więcej podobnych ofert znajdziesz na naszej stronie www.partnerzy.pl

agent
Opiekun oferty

Jestem online!

Karol

Korzeniecki

zobacz profil agenta

Chcę zobaczyć nieruchomość

Administratorem danych jest Partnerzy Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-229) al. Grunwaldzka 28/3. Podanie danych jest dobrowolne... [więcej]

Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA. Polityka prywatności Google oraz warunki korzystania z usług Google mają zastosowanie.

Wyślij zapytanie

Administratorem danych jest Partnerzy Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-229) al. Grunwaldzka 28/3. Podanie danych jest dobrowolne... [więcej]

Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA. Polityka prywatności Google oraz warunki korzystania z usług Google mają zastosowanie.

Mam na zamianę!

Administratorem danych jest Partnerzy Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-229) al. Grunwaldzka 28/3. Podanie danych jest dobrowolne... [więcej]

Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA. Polityka prywatności Google oraz warunki korzystania z usług Google mają zastosowanie.

credit

Kredyt na zakup nieruchomości?

Umów się na bezpłatnie konsultacje z Doradcą kredytowym

Administratorem danych jest Partnerzy Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-229) al. Grunwaldzka 28/3. Podanie danych jest dobrowolne... [więcej]

Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA. Polityka prywatności Google oraz warunki korzystania z usług Google mają zastosowanie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © partnerzy.pl 2017

Projekt brandapart

Na tej stronie używamy plików cookies.
Więcej informacji można przeczytać TUTAJ.