0 0
Obejrzane nieruchomości
Obejrzane z obniżką ceny
0 0

Oferta numer: PN426238

579 000 PLN

599 000 PLN

Zaproponuj
swoją cenę
  • Cena za m2 3 217 PLN
  • Miesięczna rata: 3 010 PLN

Dom na sprzedaż

Koszwały, ul. Wałowa

  • Powierzchnia: 180 m2
  • Liczba pokoi: 4
  • Liczba wyświetleń: 221

offer
offer
offer
offer
offer
offer
offer
offer
offer
offer
offer
offer

Mapa

Dane szczegółowe

Lokalizacja Koszwały, ul. Wałowa
Rok budowy 1945
Typ budynku wolnostojący
Powierzchnia działki 15998 m2
Liczba pięter 1
Powierzchnia 180 m2
Liczba pokoi 4
Liczba łazienek 1
Stan Do remontu
Rodzaj ogrzewania węglowe
Garaż nie
Cena 579 000 PLN zaproponuj swoją cenę
Cena za m2 3 216 PLN/m2
Rodzaj własności własność

Opis nieruchomości

JEŻELI SZUKASZ MIEJSCA Z DALA OD ZGIEŁKU,A JEDNOCZEŚNIE NIEDALEKIEJ ODLEGŁOŚCI OD MIASTA, TA OFERTA JEST DLA CIEBIE.


Na sprzedaż Dom/Siedlisko/Gospodarstwo na ogromnej (15998m2) działce.
Miejsce z bardzo dużym potencjałem z racji swojego położenia i niewielkiej odległości od krajowej S7( 2km-5min)


Dom o przybliżonej pow. ok180m2(z możliwością rozbudowy/przebudowy) został ocieplony ,a jego dach wymieniony w 2010r. W tym samym roku wymieniono również okna na PCV.
Stan wnętrza domu należy uznać jako DO GENERALNEGO REMONTU ,a wszystkie przynależności dookoła (budynki gospodarcze) do GENERALNEGO REMONTU LUB ROZBIÓRKI
Całość ogrzewana za pomocą kotła węglowego.
Doprowadzona energia elektryczna.
Woda z własnego, głębinowego ujęcia (podgrzewana za pomocą  w/w kotła i/lub bojlera elektrycznego)
Ścieki odprowadzane do szamba(instalacja wymaga naprawy)Działka 116/5 wg Systemy Informacji Przestrzennej Urzędu gminy Cedry Wielkie, składa się w ok 1/5 z terenu oznaczonego jako 43.M(zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub siedliskowa- szerszy opis poniżej),a pozostała jej część jako teren upraw polowych R(z dopuszczalną zabudową siedliskową- szerszy opis również poniżej)

Poniżej wycinek z: UCHWAŁA NR XIII / 125/2003
Rady Gminy w Cedrach Wielkich
z dnia 30 grudnia 2003r.

1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: 2.M, 9.M, 13M, 16.M, 18.M, 19.M, 20.M, 21.M, 32.M, 33.M, 34.M, 35.M, 36.M, 37.M, 38.M, 39.M, 41.M, 43.M, 44.M, 45.M

2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa siedliskowa wraz z zabudową towarzyszącą* dla potrzeb własnych,
b. funkcja dopuszczalna - zabudowa usługowa z zakresu handlu, gastronomii, obsługi rekreacji, kultury, oświaty i wychowania, służby zdrowia i opieki społecznej, rzemiosła towarzyszące funkcji mieszkaniowej, lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych niezbędnych dla funkcjonowania zabudowy
c. funkcja wykluczona - wszelka działalność powodująca uciążliwość* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowiązują nieprzekraczalne* linie zabudowy:
- od dróg wg przepisów szczególnych, jak dla terenu poza obszarem zabudowanym,
- od urządzeń melioracji wodnych podstawowych - kanałów zaznaczonych na rys. planu zał. nr do niniejszej Uchwały - 5m
- od rowów melioracyjnych - 3m
b. w strefie 50m od wału przeciwpowodziowego obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i ogrodzeń oraz sadzenia drzew i krzewów, kopania studni, sadzawek, dołów i rowów - jak na rys. planu zał. nr 1 do niniejszej Uchwały
c. nieprzekraczalna linia zabudowy* obowiązuje również dla reklam, będących obiektami budowlanymi, usytuowanych wzdłuż drogi krajowej nr 7 (teren 09.KZ/KGP)
d. max powierzchnia zabudowy* każdej wydzielonej działki (za wyjątkiem dróg wewnętrznych i urządzeń infrastruktury technicznej) - 40%
e. ustala się minimalny % powierzchni przyrodniczo-czynnej* każdej działki (za wyjątkiem dróg wewnętrznych i urządzeń infrastruktury technicznej) - 30%
f. ustala się, w zależności od wielkości działki cztery typy działek:
- A - min powierzchnia 9600m2
- B - min powierzchnia 1800m2
- C - min powierzchnia 1000m2
- D - min powierzchnia 600m2
- proporcje wielkości działki przedstawia schemat 2 (zał. nr 3 do Uchwały)
g. dla typu działki C i D ustala się następującą zasadę lokalizacji zabudowy na działce: budynek główny lokalizować od strony wjazdu na działkę, zabudowę towarzyszącą lokalizować za budynkiem głównym - przykładowe rozmieszczenie budynków na działce, położenie względem siebie w poszczególnych typach działek przedstawia schemat 2 (zał. nr 3 do Uchwały)
h. ustala się wymóg lokalizacji na działce min. dwóch lub trzech budynków (za wyjątkiem typu D) - w zależności od typu działki (przykładowe rozmieszczenie zabudowy przedstawia schemat 2 - zał. nr 3 do Uchwały):
- typ A - min 3 budynki; zakaz lokalizacji zabudowy towarzyszącej* jako dobudowanej, wbudowanej,
- typ B i C - min 2 budynki; zakaz lokalizacji zabudowy towarzyszącej* jako dobudowanej, wbudowanej (za wyjątkiem typu B omówionego poniżej);
- dla typu B dopuszcza się łączenie budynku głównego z zabudową towarzyszącą, przy zachowaniu następujących zasad: budynek główny lokalizować od frontu działki, kalenica prostopadle do frontu, wspólna oś kalenic, wysokość zabudowy towarzyszącej min 1,3x wys. bud głównego, stosunek ścian podłużnych budynków głównego i towarzyszących a:b = 2-3xa, gdzie a = dł. bud. głównego (patrz schemat 2 - typ B2 - zał. nr 3 do niniejszej Uchwały)
h. dla terenów 18.M, 19.M ustala się wymóg zachowania stref specjalnych zasad zagospodarowania od rurociągu ropy naftowej (w każdą stronę): 20m - strefa bezpieczeństwa, 40m - zakaz lokalizacji zabudowy rozproszonej, 100m zakaz lokalizacji zabudowy zwartej, obiektów użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych, składów materiałów łatwopalnych (jak na rys. planu - zał. nr 1 do niniejszej Uchwały)
i. dla terenów 38.M i 39.M obowiązuje zakaz lokalizacji budynków w strefie ochronnej projektowanej linii elektroenergetycznej WN 33m w każdą stronę od linii - jak na rys. planu zał. nr 1 do niniejszej Uchwały
4) ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU NA DZIAŁKI
a. dla nowych terenów dotychczas niezabudowanych dopuszcza się dalszy podział na działki przy zachowaniu następujących zasad:
- podział prostopadle do drogi, z której ustalono dojazd do terenu
- minimalna szerokość frontu działki w zależności od typu zabudowy wynosi: A - 80m., B - 35m., C - 25m., D - 20m.
- kształt działki prostokątny - stosunek boków a: min1,5a (gdzie a = szerokość frontu)
- proporcje wielkości działki w poszczególnych typach przedstawia schemat 1 (zał. nr 3 do Uchwały)
b. dla pozostałych terenów dopuszcza się dalszy podział nieruchomości - obowiązują przepisy szczególne,
c. projekt podziału geodezyjnego nieruchomości musi obejmować przedmiotową działkę oraz pokazywać, poza oznaczeniem nieruchomości sąsiednich, również sposób ich zagospodarowania
d. dla zespołów folwarczno-zagrodowych osadnictwa rozproszonego zaznaczonych na rys. planu zał. nr 1 do Uchwały projekt podziału nieruchomości uzgodnić z Państwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE: R

2) FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa - teren upraw polowych
b. funkcja dopuszczalna - zabudowa siedliskowa wraz z zabudową gospodarczą i garażami dla potrzeb własnych, lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych niezbędnych dla funkcjonowania zabudowy i prowadzenia gospodarki rolnej
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowiązują nieprzekraczalne* linie zabudowy:
- od dróg wg przepisów szczególnych,
- od urządzeń melioracji wodnych podstawowych - kanałów zaznaczonych na rys. planu zał. nr do niniejszej Uchwały - 5m
- od rowów melioracyjnych - 3m
b. w strefie 50m od wału przeciwpowodziowego obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i ogrodzeń oraz sadzenia drzew i krzewów, kopania studni, sadzawek, dołów i rowów - jak na rys. planu zał. nr 1 do niniejszej Uchwały
c. zakaz lokalizacji budynków obowiązuje w strefie ochronnej linii elektroenergetycznych istniejących i projektowanych WN 400kV - 33m lub 110kV - 14,5m w każdą stronę od linii - jak na rys. planu zał. nr 1 do niniejszej Uchwały
d. w sąsiedztwie ropociągu ustala się wymóg zachowania stref specjalnych zasad zagospodarowania od rurociągu ropy naftowej (w każdą stronę): 20m - strefa bezpieczeństwa, 40m - zakaz lokalizacji zabudowy rozproszonej, 100m zakaz lokalizacji zabudowy zwartej, obiektów użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych, składów materiałów łatwopalnych (jak na rys. planu - zał. nr 1 do niniejszej Uchwały)
4) ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU NA DZIAŁKI
a. dopuszcza się dalszy podział na działki wyłącznie na potrzeby prowadzonej gospodarki rolnej - normy obszarowej nowych podziałów nie ustala się

W CELU UZYSKANIA WIĘKSZEJ ILOŚĆI INFORMACJI LUB CHĘCI ZOBACZENIA CAŁOŚĆI NA ŻYWO ZAPRASZAM DO KONTAKTU.

agent
Opiekun oferty

Jestem online!

Paweł

Wisiorek

Chcę zobaczyć nieruchomość

Administratorem danych jest Partnerzy Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-229) al. Grunwaldzka 28/3. Podanie danych jest dobrowolne... [więcej]

Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA. Polityka prywatności Google oraz warunki korzystania z usług Google mają zastosowanie.

Wyślij zapytanie

Administratorem danych jest Partnerzy Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-229) al. Grunwaldzka 28/3. Podanie danych jest dobrowolne... [więcej]

Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA. Polityka prywatności Google oraz warunki korzystania z usług Google mają zastosowanie.

Mam na zamianę!

Administratorem danych jest Partnerzy Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-229) al. Grunwaldzka 28/3. Podanie danych jest dobrowolne... [więcej]

Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA. Polityka prywatności Google oraz warunki korzystania z usług Google mają zastosowanie.

credit

Kredyt na zakup nieruchomości?

Umów się na bezpłatnie konsultacje z Doradcą kredytowym

Administratorem danych jest Partnerzy Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-229) al. Grunwaldzka 28/3. Podanie danych jest dobrowolne... [więcej]

Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA. Polityka prywatności Google oraz warunki korzystania z usług Google mają zastosowanie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © partnerzy.pl 2017

Projekt brandapart

Na tej stronie używamy plików cookies.
Więcej informacji można przeczytać TUTAJ.